SBR en kredietrapportages

Vanaf 1 januari 2017 is SBR de norm voor het insturen van kredietrapportages. In 2016 hebben wij voor al onze klanten de jaarrekeningen 2015 reeds via SBR elektronisch gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ook voor het aanleveren van kredietrapportages voldoen wij aan de norm en leveren wij elektronisch kredietrapportages aan bij de huisbankier van onze klanten.

Op sbrbanken.nl wordt uitgelegd wat SBR is:

Wat is SBR?
SBR staat voor “Standard Business Reporting” ofwel in het Nederlands “Standaard Bedrijfsrapportages”. Met SBR worden financiële gegevens van ondernemers en ondernemingen digitaal en gestandaardiseerd aangeleverd bij de bank. Ook de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor Statistiek maken gebruik van SBR.

Wat is het doel van SBR?
Het doel van SBR is om het opstellen en aanleveren van diverse rapportages sterk te vereenvoudigen en te versnellen. Met SBR wordt de overstap gemaakt van papier naar digitaal. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers en ondernemingen en het verlagen van hun administratieve lasten.

Wat is het SBR Programma?
Het SBR Programma is een initiatief van de Nederlandse overheid. Binnen dit programma wordt intensief samengewerkt tussen diverse overheidsorganisaties en marktpartijen. Daarbij worden onder meer afspraken gemaakt over standaardisatie van gegevens en uitwisselingsprocessen, zodat gegevens slechts eenmaal in de administratie worden ingevoerd en voor meerdere rapportages kunnen worden gebruikt.

Wie doen mee aan het SBR Programma?
Vanuit de overheid wordt deelgenomen door het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor Statistiek. Voorts zijn vertegenwoordigers van de volgende marktpartijen aangesloten: ondernemers, softwareleveranciers en intermediairs. Op verzoek van de overheid zijn in 2009 ook de banken toegetreden tot het SBR Programma.

Welke banken doen mee aan het SBR Programma?
Op dit moment zijn dat ABN AMRO, ING en Rabobank. Niet uitgesloten is dat in de toekomst ook andere banken die actief zijn op de markt voor zakelijke kredietverlening gebruik gaan maken van SBR.

Planning gebruik SBR:

SBR kredietrapportage

 

Meer weten over SBR en kredietrapportages?