Bij sectorindeling is niet de omzet bepalend maar het premieplichtig loon

Verricht een werkgever werkzaamheden die behoren tot verschillende sectoren? Het gerechtshof oordeelt dat bij de sectorindeling gekeken moet worden voor welke werkzaamheden de werkgever het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt.

Een bv verricht de volgende werkzaamheden:

  • aanleggen en onderhouden van tuinen
  • bestratingswerkzaamheden
  • rioleringswerkzaamheden

Vooral voor bestratingswerkzaamheden huurt de bv arbeidskrachten van derden in.

De inspecteur is van mening dat de bv onder sector 3 bouwbedrijf valt omdat het grootste gedeelte van de omzet wordt behaald met bestratingswerkzaamheden.

Volgens het hof is voor de sectorindeling niet de omzet bepalend maar de werkzaamheden waar de werkgever het grootste bedrag aan loon voor betaalt. Hierbij gaat het om loon uit dienstbetrekking waarover de bv premie verschuldigd is. De werkzaamheden waarvoor de bv arbeidskrachten van derden inhuurt, zijn voor de sectorindeling dus niet relevant.

De werknemers voor wie de bv loon betaalt en waarover de bv premie verschuldigd is, besteden minstens 70% van hun tijd aan hoveniers-/bestratingswerk en maximaal 30% van hun tijd aan grondwerkzaamheden. De hoveniers- en bestratingswerkzaamheden zijn aan te merken als werkzaamheden verricht in het kader van het hoveniersbedrijf. Deze activiteiten vallen onder sector 1, Agrarisch bedrijf. Dit oordeelt Gerechtshof Den Haag.

Gerechtshof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2017:1096