Sectorpremies 2019 bekend

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de sectorpremies 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.
 
De sectorpremie die werkgevers in 2019 gaan betalen neemt voor het 5de jaar op rij af. Reden hiervoor zijn de gunstige economische vooruitzichten en dat 2019 het laatste jaar wordt dat UWV werkt met sectorpremies.
 
Met de sectorpremie betalen werkgevers het eerste half jaar van de WW-lasten en een deel Ziektewet- en WGA-staartlasten van eigenrisicodragers.
 
De publicatie in de Staatscourant vindt u op overheid.nl.
 
Meer informatie over de vaststelling van de sectorpremies leest u in de