Serviceberichten Aanslag: 1 registratiebrief per soort belasting

Cliënten van ons kantoor die ons hebben gemachtigd ontvangen vanaf 1 augustus van de Belastingdienst automatisch actieve machtigingsregistraties voor “Serviceberichten Aanslag 2017”. De uitbreiding begint met de inkomstenbelasting, gevolgd door de vennootschapsbelasting en ten slotte de btw.

Per belastingplichtige en per soort belasting stuurt de Belastingdienst 1 registratiebrief. Heeft u ons bijvoorbeeld gemachtigd voor de inkomstenbelasting en de btw, dan krijgt u eerst een registratiebrief voor de inkomstenbelasting en daarna een brief voor de btw.

Meer informatie
Meer informatie over de wijziging leest u bij automatisch uitbreiden op belastingdienst.nl.