Snel premie Whk 2020 berekenen

Op de internetsite van UWV vindt u ‘Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020’. U berekent met deze rekenhulp snel de gedifferentieerde premies WGA en ZW-flex. Deze gelden in 2020 voor de werkgever als hij zich via UWV verzekert.
 
Eind 2019 ontvangt de werkgever van de Belastingdienst de beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk) 2020. Hierop vindt u de individueel gedifferentieerde premies WGA en ZW voor 2020.
 
Na 2019-10-21 07:00:43 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Snel premie Whk 2020 berekenen ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.