Sociaal plan kwalificeert niet als RVU

Hof ‘s-Hertogenbosch oordeelt dat het door X BV met de vakbonden overeengekomen sociaal plan geen Regeling vervroegd uittreden (RVU) is. De uitkering aan boventallige werknemers houdt geen verband met de leeftijd van de werknemer.

In verband met een reorganisatie stemt X BV met de vakbonden een sociaal plan af. In het plan is onder meer vastgelegd dat vertrekkende werknemers een eenmalige ontslagvergoeding ontvangen.

In geschil is de vraag of het sociaal plan een RVU is.

Het hof moet hiervoor de vraag beantwoorden of de uitkeringen bedoeld zijn om het inkomen van de (gewezen) werknemer tot de pensioendatum te overbruggen of aan te vullen. Uit de voorwaarden van de regeling blijkt volgens het hof niet dat het om een dusdanige uitkering gaat.

Het hof constateert bovendien dat de regeling aan alle werknemers van X BV een mogelijkheid biedt om vrijwillig hun dienstverband te beëindigen. Toepassing van de regeling is niet afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en de uitkering houdt geen verband met de pensioendatum van de werknemer.

Het hof oordeelt dat het sociaal plan geen regeling voor vervroegde uittreding is.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch ECLI:NL:GHSHE:2016:5158