Sociale zekerheid en belastingplicht grensarbeiders

De corona-afspraken over sociale zekerheid van grensarbeiders zijn verlengd tot 1 januari 2023. De afspraken met België en Duitsland over de belastingpositie als gevolg van thuiswerken of thuiszitten vanwege corona zijn vervallen per 1 juli 2022.

Heeft u een werknemer die ook na 30 juni 2022 thuiswerkt? Dan mag u voor de sociale zekerheid blijven uitgaan van het land waar uw werknemer normaal zijn/haar dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend.

Voor de belastingplicht gelden vanaf 1 juli 2022 de normale regels van de belastingverdragen. Blijft een werknemer thuiswerken? Dan is het loon dat ziet op de thuiswerkdagen in het woonland belast. De belastingplicht van grensarbeiders die thuiswerken, moet u daarom opnieuw beoordelen.

Na 2022-07-27 07:00:11 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Sociale zekerheid en belastingplicht grensarbeiders ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.