Stand van zaken uitspraak Hoge Raad box 3

Volgens de uitspraak van de Hoge Raad op 24 december 2021 mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen worden belast. Er is niet aangegeven hoe dit rendement precies moet worden bepaald. Het kabinet komt uiterlijk 1 mei 2022 met een besluit.

Hoe de Belastingdienst deze uitspraak gaat uitvoeren is een ingewikkeld vraagstuk met grote gevolgen voor burgers en voor de Belastingdienst in de uitvoering. Het kabinet wil hier daarom zorgvuldig naar kijken en komt uiterlijk 1 mei 2022 met een besluit.

Meer informatie

Voor wie de uitspraak geldt, of u nog bezwaar moet maken en wat de gevolgen zijn voor de aangifte 2021 en voorlopige aanslag 2022, leest u op de internetsite van de Belastingdienst.

Na 2022-02-18 07:00:09 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Stand van zaken uitspraak Hoge Raad box 3 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.