Standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’ beschikbaar op Belastingdienst.nl

De Belastingdienst heeft het standaardformulier ‘Verzoek vooroverleg’ beschikbaar gesteld op zijn internetsite. Met dit formulier vraagt u om vooroverleg met de inspecteur. 

Formulier ‘Verzoek vooroverleg’ vult u in op uw computer.

Vooroverleg kan leiden tot een standpuntbepaling van de Belastingdienst. Of tot een vaststellingsovereenkomst waarin staat hoe de inspecteur het belastingrecht in een specifiek geval toepast. Zo kunt u vooraf zekerheid krijgen over de gevolgen van voorgenomen handelingen.

Let op!
Wilt u zekerheid krijgen over de waarde van een onroerende zaak? Gebruik ook dan het formulier ‘Verzoek vooroverleg’. Dit formulier vervangt sinds 15 juli 2019 het ‘Aanvraagformulier gezamenlijke taxatie onroerende zaak’. De Belastingdienst neemt dit aanvraagformulier niet meer in behandeling.

Meer informatie
Wilt u meer weten over vooroverleg? Neem dan contact met ons op.