Stappenplan aanvraag definitieve berekening NOW

Op de internetsite van UWV vindt u een stappenplan dat u helpt bij de aanvraag van de definitieve berekening tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
 
Bekijk het stappenplan voordat u de definitieve berekening NOW aanvraagt voor de eerste aanvraagperiode. Deze periode beslaat de maanden maart, april en mei 2020.
 
Zo weet u wat u kunt verwachten bij het invullen van het aanvraagformulier. U ziet welke stappen u moet doorlopen en welke gegevens u nodig hebt.
 
Het stappenplan en meer informatie vindt u op uwv.nl.