Stappenplan bij ziekte van de werknemer

Op de internetsite van UWV staat een handig stappenplan waarin alle stappen staan beschreven die u moet nemen als uw werknemer ziek is. Ook staat hierin wat u moet doen en welke documenten u hierbij nodig hebt.
 
Als u in het stappenplan de eerste ziektedag invult, ziet u daarna op welke datum u het volgende moet doen:
  • ziekmelden
  • re-integratieverslag
  • plan van aanpak
  • 42e-weekmelding
  • (eerstejaars)evaluatie
  • eindevaluatie
  • re-integratieverslag aanleveren
U vindt het stappenplan op de internetsite van UWV.