Stimuleringspremie na ontslag is belast loon

Een stimuleringspremie die een werknemer ontvangt na ontslag is belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. Dit loon is belastbaar inkomen uit werk en woning. Dit oordeelt het Hof.

Een werknemer neemt ontslag na 41 jaar overheidsdienst. Hij ontvangt een stimuleringspremie van € 60.000,-. De werkgever betaalt het bedrag uit onder inhouding van loonheffing. De vergoeding telt mee als belastbaar inkomen uit werk en woning in de inkomstenbelasting.

In geschil is of de stimuleringspremie (ontslaguitkering) terecht tot het belastbare inkomen uit werk en woning is gerekend.

Volgens de werknemer is de uitkering een afscheidscadeau en te vergelijken met een onbelaste uitkering bij een ambtsjubileum. De enige tegenprestatie was dat hij stopte met werken. Hij mocht niet zomaar weer gaan werken en zich voor een periode van 2 jaar niet inschrijven bij UWV. Het uitgekeerde bedrag dekt niet die periode van 2 jaar.

Het Hof oordeelt dat de uitkering loon uit vroegere dienstbetrekking is. Dit loon valt onder belastbaar inkomen uit werk en woning. Dat de regeling ongunstig uitpakt voor de werknemer is geen reden om de juiste wetstoepassing achterwege te laten.

Het hoger beroep is ongegrond.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: ECLI:NL:GHARL:2018:1140