Strenger toezicht op arbeidsrelaties

Het kabinet wil dat de Belastingdienst het toezicht op arbeidsrelaties aanscherpt vanaf 1 januari 2020. Dit staat in de Kamerbrief van 24 juni 2019.

Door onduidelijkheden in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) legt de Belastingdienst op dit moment alleen naheffingen en boetes op bij kwaadwillendheid. Vanaf 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven als opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet binnen een redelijke termijn opvolgen.

Zowel de Belastingdienst als de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) krijgen er nieuwe medewerkers bij om meer toezicht te houden. Ook gaat de Belastingdienst meer samenwerken met de Inspectie SZW zodat signalen van schijnzelfstandigheid sneller worden opgepakt.

Nieuwe wetgeving
Nieuwe wetgeving moet meer duidelijkheid en zekerheid geven over arbeidsrelaties. Het kabinet streeft ernaar om de wetgeving in te laten gaan per 2021. Dit zijn de hoofdlijnen van de nieuwe wetgeving die het kabinet voorbereidt:

  • Zzp’ers gaan minimaal € 16 per uur verdienen.
  • Zzp’ers die meer dan € 75 per uur verdienen, krijgen de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Deze geeft onder meer zekerheid over de loonheffingen en de werknemersverzekeringen.
  • Voor alle opdrachtgevers en zelfstandigen komt er een opdrachtgeversverklaring. Hiermee krijgen zij zekerheid vooraf of sprake is van een dienstbetrekking.