Subsidie praktijkleren 2021-2022

U kunt tot en met 16 september 2022, 17.00 uur een aanvraag doen voor de Subsidieregeling praktijkleren voor het schooljaar 2021-2022. De aanvraag dient u in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie.

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Aanvraag

De subsidie vraagt u aan per studiejaar, na afloop van de begeleiding in het studiejaar.

Tegemoetkoming kosten

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Na 2022-06-10 07:00:43 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Subsidie praktijkleren 2021-2022 ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.