Subsidie voor schone bouwmachines 9 mei

Ondernemers in de bouwsector kunnen vanaf 9 mei 2022 de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) aanvragen. Met de subsidie kunt u uitstootvrij bouwmaterieel, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten aanschaffen. Ook kunt u subsidie krijgen voor het ombouwen van materieel op diesel naar waterstof of elektrisch.

Met de SSEB wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de stikstofuitstoot in de bouw verminderen. Schoner en duurzamer bouwen zorgt voor schonere lucht, een gezondere omgeving en een beter klimaat. Bedrijven kunnen daarom bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) subsidie aanvragen voor de aanschaf van nieuwe, emissieloze bouwmachines, of voor de ombouw van bestaande machines tot emissiearm of emissieloos. Ook is er subsidie voor innovaties in emissieloos bouwen en de benodigde laadinfrastructuur.

Schonere alternatieven

De SSEB is een onderdeel van het Programma Schoon en Emissieloos Bouwen. De regeling maakt ook deel uit van een breder pakket subsidiemaatregelen, waarmee de overheid ondernemers wil stimuleren over te stappen op schonere alternatieven.

 

Na 2022-03-30 07:00:48 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Subsidie voor schone bouwmachines 9 mei ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.