Subsidieregeling energie-innovatie van start

Subsidieregeling energie-innovatie van start. Bent u bezig met energie-innovatie? Vanaf 1 april 2015 kan hiervoor subsidie worden aangevraagd. Samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen of de overheid komen voor de subsidie in aanmerking. In twee delen is er dit jaar nog 103 miljoen euro beschikbaar.

Het gaat om onderzoek gecombineerd met ontwikkeling en presentatie. Lees meer over de regeling op de site van RVO