Subsidieregeling vermindering lokale regeldruk in de zorg

Vanaf 1 september 2022 kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen voor het verminderen van lokale administratieve lasten in de zorg. Met de subsidieregeling kunnen organisaties zelf de regeldruk in hun eigen organisatie verlagen, zodat zorgverleners meer tijd aan zorg kunnen besteden en meer werkplezier ervaren.

Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen voor projecten om regels te vereenvoudigen, herinrichten of schrappen. Het delen van goede voorbeelden en geleerde lessen stimuleert andere zorgaanbieders om ook aan de slag te gaan met het verminderen van de regeldruk in de eigen organisatie. De subsidieregeling is onderdeel van de vervolgaanpak [Ont]Regel de Zorg. 

Voor wie?

De 1e aanvraagronde voor de subsidie loopt tot en met 30 september 2022. In 2023 volgen nog 2 rondes. De subsidieregeling is specifiek bedoeld voor zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zorgverzekeringswet. Het geld kan ook gebruikt worden voor activiteiten samen met zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet. Een voorwaarde voor de subsidie is dat de activiteiten een duurzame impact moeten hebben op de administratieve last van minimaal 10 zorgprofessionals. 

Meer informatie en aanvragen

Lees meer over deze subsidieregeling op rijksoverheid.nl. Voor alles over de aanvraag kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Na 2022-09-02 07:00:24 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Subsidieregeling vermindering lokale regeldruk in de zorg ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.