Subsidieregelingen energie-innovatie 1 april 2015 open

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 103 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via diverse subsidieregelingen van de Topsector Energie.

Doel van deze Topsector is schone en efficiënt opgewekte energie, die Nederland economisch sterker maakt. De eerste subsidietranche is nu gepubliceerd: aanvragen indienen kan vanaf 1 april 2015. Lees hier meer over op de site van RVO

Na 2015-02-18 18:18:36 zijn er geen wijzigingen meer aangebracht in dit bericht ( Subsidieregelingen energie-innovatie 1 april 2015 open ). Derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving en/of eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.