HR MKB advies

150-kilometercriterium: datum indiensttreding bepalend

Voor de vraag of het 150-kilometercriterium moet worden toegepast is de datum van indiensttreding bepalend en niet de datum van het sluiten van de arbeidsovereenkomst. Dat oordeelt Hof Den Haag. Een Duitse werknemer (A) heeft op 22 december 2011 een arbeidsovereenkomst gesloten met een Nederlandse werkgever. De arbeidsovereenkomst gaat in op 1 januari 2012. Vanaf […]