WBSO

183-dagenregeling niet beperkt tot werkdagen

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie van de staatssecretaris gegrond. Als dagen van verblijf in de werkstaat tellen niet alleen de dagen mee waarop daadwerkelijk in de werkstaat was gewerkt. Ook tellen alle overige dagen mee waarop de belastingplichtige in de werkstaat aanwezig was en die enig verband hielden met de werkzaamheden aldaar. B woont in België. […]