na-indexactie aftrekbaar

Woning was geen dienstwoning en 2e woning geen eigen woning

Het hof oordeelt dat geen sprake is van een dienstwoning. De (2e) woning die belanghebbende aanhield voor het geval haar dienstbetrekking werd beëindigd, kwalificeert niet als een eigen woning.  Mevrouw A is in dienstbetrekking werkzaam bij BV X, eerst als manager backoffice later als directeur. Zij woonde in 2008 en 2009 met haar partner op […]