Belastingadviseur Utrecht

Afstandseis 30%-regeling niet van toepassing. Contract in 2011 gesloten

Rechtbank Den Haag oordeelt dat de afstandseis niet van toepassing is. Het contract gaat weliswaar op 1 januari 2012 in, maar de overeenkomst is al in 2011 gesloten. Belanghebbende woont in Duitsland. Op 22 december 2011 sluit hij een arbeidsovereenkomst met een bv in Nederland. Het dienstverband vangt aan op 1 januari 2012. De inspecteur […]

BTW Bitcoin

Heeft de 30% regeling wel het gewenste effect?

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat onduidelijk is of de 30%-regeling wel tot de gewenste resultaten leidt. De regeling moet mensen met een schaarse deskundigheid aantrekken en het vestigingsklimaat in Nederland aantrekkelijker maken. Het is de vraag of dit ook gebeurt. Werknemers met een specifieke deskundigheid die aangeworven worden uit het buitenland kunnen […]