belastingadviseur utrecht

Aan- en verkoop zilver en goud geen ondernemerschap

Het hof oordeelde dat belanghebbende met zijn aan- en verkopen van zilver en goud geen ondernemer is voor de omzetbelasting. De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond. A kocht en verkocht zilver en goud. In 2012 heeft hij aan de inspecteur een formulier “Opgaaf Startende onderneming” gezonden als ‘handelaar in edelmetaal’ en verzocht […]