WBSO

In aankoopprijs begrepen aanpassingen aan auto aftrekbaar als specifieke zorgkosten

Het hof acht aannemelijk dat in de aankoopprijs van de aangeschafte auto kosten zijn begrepen van aanpassingen die de auto geschikt maakten voor het vervoer van de echtgenote in een rolstoel. De afschrijvingskosten zijn als kosten van hulpmiddelen aan te merken.  Specifieke zorgkosten B is gehuwd. Zijn echtgenote lijdt aan de ziekte van Kahler. In […]