administratiekantoor gorinchem

Gevolgen van uitstel behandeling wetsvoorstel RVU

De Eerste Kamer heeft de behandeling van het wetsvoorstel ‘Bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ uitgesteld tot 12 januari 2021. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen beantwoordt de vraag over de fiscale gevolgen.   Op 1 januari 2021 geldt nog geen RVU-drempelvrijstelling. Het wetsvoorstel heeft wel terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De werkgever is eindheffing verschuldigd over […]

EORI-nummer

Aanvullende belastingmaatregelen vanwege coronacrisis

Het kabinet heeft eerder al verschillende belastingmaatregelen genomen om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven en burgers te verzachten. Daar komt nu nog een aantal maatregelen bij. Het gaat om tijdelijke maatregelen voor: btw – Uitlenen zorgpersoneel blijft van 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 (3 maanden) buiten heffing van btw. – […]

Accountant Gorinchem

Geen verschoonbaar verzuim i.v.m. ziekte en mantelzorg

Het hof verklaarde het beroepschrift van mevrouw B niet ontvankelijk. Zij slaagt er niet in aannemelijk te maken dat zij redelijkerwijs niet in verzuim is geweest i.v.m. haar eigen ziekte en drukte als mantelzorgster.  Mevrouw B diende haar (hoger) beroepschrift te laat in. Het hof oordeelde dat de niet-ontvankelijkverklaring dan ingevolge art. 6:11 Awb nog […]

Accountant Gorinchem

Beroepschrift in cassatie te laat door gebruik onjuist postbusnummer

De Hoge Raad verklaart het cassatie beroepschrift niet-ontvankelijk nu het te laat is ingediend. De vermelding van een onjuist postbusnummer komt voor rekening van belanghebbende. X BV diende een beroepschrift in cassatie in. De gemachtigde stuurde het beroepschrift echter naar een onjuist postbusadres. PostNL heeft het beroepschrift vanwege de onjuiste adressering geretourneerd. Op de dag […]

accountantskantoor Gorinchem

Nieuw formulier ontslagvergunning per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli kunt u de nieuwe aanvraagformulieren voor een ontslagvergunning van UWV uploaden via het werkgeversportaal. Op 1 juli gaan de nieuwe ontslagregels van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in. Dit betekent voor u dat u bij het UWV een ontslagvergunning moet aanvragen als er sprake is van: · ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid · ontslag […]

Accountant Gorinchem

Stichting ontwikkeling netwerk is ANBI

De rechtbank vond dat de stichting wel het algemeen nut beoogt, maar niet aannemelijk maakt dat zij met haar feitelijke werkzaamheden voor ten minste 90% het algemeen belang dient. Het hof oordeelt echter dat ook dat laatste aannemelijk is gemaakt, en merkt de stichting aan als ANBI.  Stichting X beoogt onder meer een trans-Atlantisch netwerk […]

Accountant Gorinchem

Aanvragen Subsidieregeling praktijkleren

Vanaf vandaag – dinsdag 2 juni 2015 –  is het eLoket om de Subsidieregeling praktijkleren aan te vragen open. Dat betekent dat bedrijven die in het huidige schooljaar leerwerkplaatsen hebben aangeboden vanaf dan subsidie kunnen aanvragen. RVO heeft het aanvraagformulier veranderd en subsidie aanvragen zou hierdoor makkelijker moeten verlopen. U kunt 2015 een subsidieaanvraag indienen vanaf […]