accountantskantoor Gorinchem

Inkomen uit actief vermogensbeheer prevaleert boven regeling terbeschikkingstelling

Volgens het hof is in dit geval sprake van zowel inkomsten uit terbeschikkingstelling van onroerend goed aan ‘de eigen BV’ als van inkomsten uit meer dan normaal, actief vermogensbeheer. Laatstgenoemde categorie prevaleert.  B kocht in 2005 een kantoorpand. Hij verhuurde dit pand aan X BV waarin hij indirect een aanmerkelijk belang had. B heeft zoveel […]