accountantsprotocol

Verwijzing voor boeten bij onjuiste afdrachtvermindering en bijstand adviseur

Den Haag –  De Hoge Raad laat de naheffingsaanslagen in stand, maar verwijst de zaak voor wat betreft de vergrijpboeten. De vraag is of sprake was van grove schuld nu belanghebbende zich had laten bijstaan door een adviseur. De bedrijfsactiviteiten van BV X bestaan uit het begeleiden van mensen vanuit een uitkerings- naar een reguliere arbeidssituatie. In […]

accountantsprotocol

Geen recht op toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs

Een BV maakt niet aannemelijk dat zijn werknemers de uren beroepspraktijkvorming behorende bij de genoten opleiding hebben gevolgd. Hof Den Haag oordeelt dat de BV geen recht heeft op toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs. Afdrachtvermindering De BV exploiteert een transportbedrijf. In 2010 stonden in totaal 30 werknemers van de BV ingeschreven voor de erkende beroepsopleiding […]

belastingadviseur utrecht

Door ontbreken handtekening geen recht op afdrachtvermindering

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv geen recht heeft op de afdrachtvermindering onderwijs. Door het ontbreken van de handtekening van het Vakcentrum is namelijk niet voldaan aan de wettelijke vereisten. Verder oordeelt het Hof dat de regeling van kleine geschenken niet van toepassing is. X bv exploiteert een schildersbedrijf. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt […]