belastingadviseur utrecht

Nieuw besluit creëert afkoelingsperiode voor innen schulden

Het Besluit breed moratorium (BBM) trad in werking op 1 april 2017. Het BBM creëert voor schuldenaren (natuurlijke personen) op basis van een gerechtelijke uitspraak een afkoelingsperiode van maximaal 6 maanden. Gedurende deze periode mogen schuldeisers, waaronder de Belastingdienst, geen incassomaatregelen nemen. Dit betekent dat de bevoegdheden van de Belastingdienst tot verhaal en executie worden […]