overnamesom pensioen

Revisierente over afkoop lijfrenteverzekering niet strijdig met Eerste Protocol EVRM

Volgens de Rechtbank is de revisierente niet in strijd met het Eerste Protocol bij het EVRM, noch met het gelijkheidsbeginsel. Ook een beroep op mogelijke toekomstige wetgeving heeft geen succes. In de aanslag IB die A krijgt over 2012, zit een bedrag aan revisierente i.v.m. afkoop van een bancaire lijfrente. A bestrijdt de rechtvaardigheid van […]