accountantskantoor utrecht

Afkoopsom salaris is duidelijk loonbestanddeel

BV X betaalt een afkoopsom bij een ontslagprocedure van werknemer Y. De afkoopsom is niet opgenomen in de aangifte loonheffing. Volgens Rechtbank Arnhem maakt Y het voornemen de loonheffing op de voormalige werknemer te verhalen niet aannemelijk. Ook oordeelt de rechtbank dat de ernstige gebreken in de loonaangiften niet te wijten zijn aan de adviseur. […]