micro-onderneming

Geen aftrek voor studie/onderzoek zonder toezicht/begeleiding

Het hof oordeelt dat geen recht bestaat op aftrek van scholingsuitgaven nu geen sprake was van een leertraject. Mevrouw A bracht in haar IB-aangifte 2011 scholingsuitgaven van haar echtgenoot in aftrek. Het ging om een bedrag van € 14.500. De echtgenoot is een ingenieur informatietechniek, maar sinds 1990 niet meer beroepshalve werkzaam en ontvangt een […]