Accountant Gorinchem

Geen aftrek van verliezen uit ter beschikking stellen

Het (verwijzings)hof oordeelt dat een onafhankelijke derde ten tijde van de verstrekking van de geldlening niet bereid zou zijn geweest onder dezelfde voorwaarden eenzelfde (debiteuren)risico te aanvaarden als belanghebbende heeft gedaan. Dat betekent dat de afwaardering van de (regres)vordering niet in aftrek komt op het inkomen uit werk en woning (box 1). A is enig […]