accountantskantoor gorinchem

Pensioen telt ook mee bij beoordeling recht op aftrek voor werkruimte

Het hof oordeelt dat belanghebbende geen recht heeft op de aftrek van kosten voor zijn werkruimte nu hij zijn inkomsten niet hoofdzakelijk in of vanuit die werkruimte verdiende. Tot die inkomsten behoorde ook zijn pensioen. De heer B genoot een pensioen van € 93.120. Daarnaast ontving hij € 41.911 aan inkomsten uit overige werkzaamheden (ROW). Die […]