Accountant Gorkum

Geen aftrek voorbelasting; verhuur opslagruimte was vrijgestelde verhuur onroerend goed

Net als de rechtbank komt het hof tot het oordeel dat de verhuur van de opslagruimten kwalificeert als verhuur van onroerende zaken in de zin van art. 11, eerste lid, onderdeel b, Wet OB. X BV exploiteert een opslagbedrijf op twee locaties. Locatie 1 betrof een voormalige stal waarin zeecontainers en houten containers stonden. Particulieren […]