SDE+ Subsidie

Geen afwaardering personeelslening DGA ten laste van de winst

Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht de afwaardering van de renteloze personeelslening van de BV aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft geweigerd. B is enig aandeelhouder en bestuurder van belanghebbende X BV en bij X in loondienst. Hij woont in een eigen woning die hij onder meer financierde met een renteloze lening van € 300.000 […]