Accountant Gorinchem

Geen zwaardere bewijslastverdeling bij ambtshalve vermindering

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat bij een verzoek om ambtshalve vermindering geen sprake is van een zwaardere bewijslast voor het recht op aftrek van scholingsuitgaven. Belanghebbende moet die uitgaven aannemelijk maken en hoeft deze niet overtuigend aan te tonen. B is in loondienst bij Stichting Y. In zijn IB-aangifte 2012 claimt hij […]