Accountant Gorinchem

Algemeen Nut Beogende Instelling: rechten én plichten

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie wil dat nu niet zijn? Het biedt de instelling én donateurs, onder voorwaarden, fiscale voordelen. Ook is een ANBI-beschikking een keurmerk geworden: de donateur weet dat z’n geld goed wordt besteed. Vanwege de populariteit van de ANBI-regeling – Nederland telt zo’n 43.000 instellingen die hier onder vallen – […]

micro-onderneming

Intrekking ANBI-status mocht met terugwerkende kracht

Het verwijzingshof oordeelde dat de inspecteur de ANBI-beschikking met terugwerkende kracht mocht intrekken. Stichting X heeft ten doel de exploitatie van een museum en expositieruimte. Zij exposeert met name oldtimers en andere oude en antieke automobielen en vervoermiddelen. Per 1 januari 2008 is X aangemerkt als ANBI. X ontving in 2011 een erfenis na het overlijden […]

Accountant Gorinchem

Stichting voldoet niet aan formele vereisten en verliest ANBI-status

Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht de ANBI-status heeft ingetrokken. De stichting heeft onder meer geen beleidsplan.  Stichting X diende eind 2007 het ANBI-aanvraagformulier bij de inspecteur in. X is vanaf 1 januari 2008 aangemerkt als ANBI. In mei 2013 vond een bedrijfsbezoek plaats. Naar aanleiding daarvan heeft de inspecteur in oktober 2013 de […]

BTW Bitcoin

Intrekking ANBI-status niet met terugwerkende kracht?

Het hof oordeelde dat de inspecteur de ANBI-beschikking niet met terugwerkende kracht mocht intrekken. De Advocaat-Generaal adviseert het beroep in cassatie van de staatssecretaris gegrond te verklaren. Wel moet de zaak volgens de A-G worden verwezen, omdat het hof niet was toegekomen aan de stelling van belanghebbende dat de intrekking met terugwerkende kracht in strijd […]