vrijwilligersloon kringloopwinkel

Gebruik camerabeelden voor naheffingsaanslagen niet geoorloofd

De Hoge Raad oordeelt dat de Belastingdienst de gegevens van de ANPR-camera’s niet mag gebruiken bij het opleggen van naheffingsaanslagen. Het privéleven van de betrokkenen wordt geraakt en hiervoor ontbreekt een voldoende precieze wettelijke grondslag. B heeft een auto van zijn werkgever tot zijn beschikking. De inspecteur heeft een beschikking “Verklaring geen privégebruik auto” gegeven. Op verzoek […]

BTW Bitcoin

Gebruik camerabeelden toegestaan; naheffing terecht

Het hof oordeelt dat het gebruik van ANPR-camerabeelden is toegestaan. De naheffingsaanslagen loonheffingen zijn terecht opgelegd. B heeft een auto van zijn werkgever tot zijn beschikking. Op zijn verzoek heeft de inspecteur een beschikking “Verklaring privégebruik auto” gegeven. Op verzoek van de inspecteur heeft B een rittenregistratie overgelegd. Volgens de inspecteur voldoet de rittenregistratie niet […]