accountantskantoor utrecht

Ingangsdatum Arbowet en Arbobesluit volgens planning op 1 juli 2017

De vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit zijn gepubliceerd. De ingangsdatum is 2 keer eerder uitgesteld, maar de geplande ingangsdatum van 1 juli 2017 gaat met deze bekendmaking definitief door. De wijzigingen hebben als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te verbeteren. Ook komt preventie meer centraal te staan in het […]