doelgroepverklaring

Per auto van de zaak rijgedrag aantonen

BV X stelt een BMW en 2 Audi’s ter beschikking aan zijn DGA. Voor de BMW past BV X de bijtelling voor privégebruik auto toe. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat BV X ook voor de Audi’s de bijtelling voor privégebruik auto moet toepassen. Afgelopen maand verklaarde de Hoge Raad het beroep in cassatie niet‑ontvankelijk. Na een […]