bijtelling Tesla

Fout was kenbare automatiseringsfout; navordering terecht

De rechtbank oordeelt dat de navorderingsaanslag terecht is opgelegd nu sprake was van een automatiseringsfout die kenbaar was voor belanghebbende.  B diende haar IB-aangifte 2011 in met het digitale aangifteprogramma van de Belastingdienst. Zij gaf € 6.400 aan als inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking. B heeft ook aangekruist dat zij recht heeft op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. […]