vrijwilligersloon kringloopwinkel

Bbz-uitkering is genoten en belast op moment van verrekening met renteloze lening

De Hoge Raad oordeelt dat de omzetting in 2010 van de voorlopige Bbz-lening naar een Bbz-uitkering om niet, in 2010 belast is als periodieke uitkering.  B ontving in de jaren 2007 t/m 2009 uitkeringen in de vorm van een renteloze lening van de gemeente op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). In 2010 heeft […]