accountantskantoor Utrecht

Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor aandelen in vastgoed-BV

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de erfgenamen niet in aanmerking komen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) voor de geërfde aandelen. Zij maakten niet aannemelijk dat de BV een onderneming dreef. A overleed in 2011. Hij bezat samen met zijn twee zonen ieder 1/3 van de aandelen BV X. Aanvankelijk was X een beleggingsmaatschappij, […]