inkeerregling

Vergoeding volgens beëindigingsovereenkomst is loon

Werkneemster en werkgever sluiten een beëindigingsovereenkomst voor de dienstbetrekking. De werkneemster ontvangt op basis van deze overeenkomst een vergoeding bij ontslag. Ze is van mening dat het een om vergoeding voor geleden immateriële schade gaat en dus onbelast is. Rechtbank Zeeland-West Brabant en Hof Den Bosch zijn het hier niet mee eens. Na een mishandeling […]