Accountant Gorinchem

Navordering niet terecht; geen omkering en verzwaring bewijslast

De rechtbank oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vereiste aangifte niet is gedaan. De enkele verwijzing naar de theoretische omzetberekening is daartoe onvoldoende. Geen omkering en verzwaring bewijslast. B houdt alle aandelen in X BV. Deze vennootschap vormt met haar dochtervennootschap Z BV een fiscale eenheid. Z houdt zich bezig met […]