Wiebes stuurt brief Investeringsagenda naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de toekomstige ontwikkelingen van de Belastingdienst. Daarbij staat moderne communicatie met burgers en bedrijven centraal. Een ander speerpunt is het intelligent gebruik van data voor beter toezicht. Hierdoor zal een deel van het werk van de Belastingdienst verminderen of verdwijnen. De veranderingen zijn noodzakelijk om voorbereid te […]