boekhouder utrecht

Belastingdienst start proef met nieuwe inlogmethoden Mijn Belastingdienst

De Belastingdienst is opnieuw een proef (pilot) gestart met nieuwe inlogmethoden op Mijn Belastingdienst. De proef houdt in dat belastingplichtigen nu ook kunnen inloggen met iDIN en Idensys. In totaal kunnen 300.000 mensen aan de proef meedoen. iDIN is een inlogmethode via de bank. Als de belastingplichtige een bank heeft die iDIN ondersteunt, dan verloopt […]

Voorlopige aanslag

Uit handen geven van inloggegevens voor eigen risico; naheffing terecht, boete gematigd

Het uit hand geven van de inloggegevens voor het doen van aangifte is voor rekening en risico van belanghebbende. De naheffingsaanslag is terecht opgelegd. Er is geen sprake van (voorwaardelijke) opzet maar wel van grove schuld. Aldus de rechtbank.  Mevrouw A heeft een eenmanszaak en exporteert bloemen. Het beheer van haar zakelijke bankrekening liet zij […]

Handboek Ondernemen 2015 voor startende en kleine ondernemers

De Belastingdienst heeft het ‘Handboek Ondernemen 2015’ gepubliceerd. Het handboek is voor iedereen die een onderneming wil starten of al een onderneming heeft, en zelf zijn administratie doet. In het handboek vindt u informatie voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Er staat ook in welke eisen de Belastingdienst stelt […]

Wiebes stuurt brief Investeringsagenda naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Wiebes heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de toekomstige ontwikkelingen van de Belastingdienst. Daarbij staat moderne communicatie met burgers en bedrijven centraal. Een ander speerpunt is het intelligent gebruik van data voor beter toezicht. Hierdoor zal een deel van het werk van de Belastingdienst verminderen of verdwijnen. De veranderingen zijn noodzakelijk om voorbereid te […]

Accountant Gorinchem

De Belastingdienst tot snelheid manen?

Als u een aanvraag (zoals een aanvraag om een voorlopige aanslag te wijzigen) of bezwaar (zoals een bezwaar tegen een aanslag) bij de Belastingdienst indient, hoort u binnen de wettelijke termijn een beslissing van de Belastingdienst te ontvangen. Hebt u binnen deze wettelijke termijn geen beslissing ontvangen? Met dit formulier: http://www.belastingdienst.nl/…/dwangsom_bij_niet_tijdig_be… doet u het volgende: […]

Accountant Gorinchem

Belastingdienst mailt 650.000 ondernemers met de boodschap: ‘Doe ruim op tijd aangifte’

Vult u (of uw adviseur) uw BTW aangifte in op het beveiligde gedeelte van de Belastingdienst? De Belastingdienst stuurt vandaag (16 april 2015) en morgen een e-mailbericht naar ca. 650.000 ondernemers die vóór 1 mei aangifte moeten doen. Het doel van de mail is om ondernemers te stimuleren de btw-aangifte zo vroeg mogelijk te doen. […]