Belastingplan 2020

Belastingplan 2020: de Belangrijkste wijzigingen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2020 met daarin ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Veel maatregelen uit dit belastingplan zijn gericht op werken lonender maken, klimaatvriendelijk gedrag stimuleren en belastingontwijking tegengaan.  Belastingplan 2020 De belangrijkste fiscale veranderingen per 1 januari 2020 staan in het jaarlijkse overzicht van het ministerie van Financiën op de […]