boekhouder utrecht

Bestelauto’s stonden ter beschikking aan werknemers

Het verwijzingshof oordeelde dat belanghebbende haar stelling niet aannemelijk maakte, dat de bestelauto’s niet ter beschikking stonden aan haar werknemers. Na een boekenonderzoek bij Chinees restaurant X heeft de inspecteur naheffingsaanslagen LH opgelegd. Hij constateerde dat ten onrechte geen loonheffing was afgedragen over de bestelauto’s die aan werknemers van X ter beschikking zijn gesteld. Het […]

belastingadviseur utrecht

Richtlijnen inrichtingseisen zakelijke bestelauto gepubliceerd

Het ministerie van Financiën heeft 2 documenten gepubliceerd over de inrichtingseisen van een bestelauto die naar aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De publicatie volgt na een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB-verzoek). De documenten gaan in op de interne richtlijnen die […]

BTW Bitcoin

Geen vergrijpboete voor niet aangegeven privégebruik bestelauto

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat geen sprake was van grove schuld voor het niet aangeven van het privégebruik van de bestelauto. De vergrijpboete van 25% is niet terecht. De heer B heeft een eenmanszaak en verricht las- en snijwerkzaamheden. Tot zijn ondernemingsvermogen behoorde een bestelauto met bijrijdersstoel en een achterbank. B gaf […]

doelgroepverklaring

Bestelauto geen referentievoertuig voor gebruikte kampeerauto

Het hof oordeelt dat de inspecteur terecht een naheffingsaanslag BPM heeft opgelegd, bestelauto geen referentievoertuig.  A voerde een gebruikte kampeerauto vanuit Duitsland in. De heffing van BPM bij gebruikte voertuigen die in Nederland worden ingevoerd vanuit een andere EU-lidstaat mag niet hoger zijn dan de BPM die nog drukt op vergelijkbare gebruikte voertuigen die al […]