accountantskantoor Utrecht

Te late betaling door werkwijze bank geen reden tot vernietiging verzuimboete

De inspecteur heeft terecht verzuimboetes opgelegd voor de te laat betaalde loonheffing. Dat door de werkwijze van de bank de loonheffing te laat is betaald, komt volgens het hof voor rekening en risico van belanghebbende.  De inspecteur heeft B verzuimboetes opgelegd vanwege het niet tijdig voldoen van loonheffing op aangifte. B verstrekte haar bank 2 […]